Hozzájáruló nyilatkozat a fénykép- és videofelvételek készítéséről, tárolásáról, felhasználásáról

Ezúton hozzájárulok, hogy a Green Rose Kft (cégjegyzékszám: Cg.01-09-386975, székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 2/C Fsz. 1. „Green Rose Kft”) az általa szervezett vagy a Green Rose Kft közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fénykép, hang és videofelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználja. Hozzájárulok továbbá, hogy a Green Rose Kft által készített fénykép, hang és videofelvételeket, a Green Rose Kft által szervezett vagy a Green Rose Kft közreműködésével szervezett vagy megtartott rendezvénnyel kapcsolatos véleményem a nevem, pozícióm és településszintű lakcímem megjelölésével a Green Rose Kft által üzemeltetett weboldalra, YouTube, Facebook vagy egyéb szociális média felületeire feltöltse. Tudomással bírok arról, hogy a fenti hozzájárulásom a greenrosekft116@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben vagy az Green Rose Kft részére küldött postai levélben, vagy a Green Rose Kft részére átadott, aláírt nyilatkozatban visszavonhatom.

Az adatkezelési tájékoztató a Green Rose Kft által üzemeltetett weboldalon található meg (hrivitalion.hu). A Green Rose Kft a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az általa szervezett, vagy a Green Rose Kft közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fénykép, hang és videofelvételeket, valamint a Green Rose Kft által szervezett vagy a Green Rose Kft közreműködésével szervezett vagy megtartott rendezvénnyel kapcsolatos véleményeket. A fenti személyes adatokat a Green Rose Kft az általa forgalmazott étrendi kiegészítő termékek dokumentálása és a termékek népszerűsítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával ad meg. A fenti személyes adatait a Green Rose Kft saját döntése szerint a honlapján nyilvánosságra hozza, a személyes adatait a Green Rose Kft szociális média felületein nyilvánosan elérhetővé teszi. A Green Rose Kft az Ön személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Green Rose Kft a fenti személyes adatait törli a honlapjáról, illetve a szociális média felületeiről.

A Green Rose Kft felhívja a figyelmét, hogy a személyes adatai a Green Rose Kft általi törlése nem jelenti azt, hogy a személyes adatai a szociális média felületekről véglegesen törlésre kerülnek és a személyes adatai esetlegesen archívumból nem érhetők el. Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Green Rose Kft, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy Önt tájékoztassa az adatkezelési tájékoztató módosításáról. Amennyiben a Green Rose Kft rendelkezik az e-mail címével, akkor a módosított adatkezelési tájékoztatót megküldi az Ön részére. A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Green Rose Kft részére az greenrosekft116@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben, a Green Rose Kft székhelyére küldött levél útján. A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Green Rose Kft-al a következő e-mail címen: greenrosekft116@gmail.com a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Green Rose Kft a személyes adataim a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.